RynkiFinansowe.pl

Wykład

Notatki do wykładu Finanse
prowadzonego przez dr. D. Tymoczko

Wyniki zerowki

Wprowadzenie

Wartość pieniądza w czasie

System emerytalny

Rynek walutowy

Rynek międzybankowy

Interwencje banku centralnego

Integracja monetarna

Perspektywa makroekonomiczna

Finanse przedsiebiorstw

Finanse behawioralne

Wszelkie materiały publikowane są na prośbę i za zgodą ich autorów (tj. członków zespołu prowadzącego dane zajęcia), którzy zachowują do nich pełne prawa autorskie.Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates